Australský manuka med a jeho účinky

Má australský manuka med stejné antibakteriální vlastnosti jako manuka med z Nového Zélandu?

Studie australského manuka medu

Tým vedený profesorkou Liz Harryovou studoval více než 80 vzorků manukového medu z Nového Jižního Walesu a Queenslandu v Austrálii. Vědci zjistili, že jedinečná chemická látka, které se připisují antibakteriální vlastnosti manuka medu z Nového Zélandu, se nachází také v odrůdách manuka medu z Austrálie.

Tento výzkum je průkopnický i v tom, že ukazuje, že antibakteriální vlastnosti manuka medu zůstávají po několik let nezměněny. Předpokladem je vhodné skladování.

"Tento poznatek staví australský manuka med do centra mezinárodního zájmu v době, kdy je rezistence vůči antibiotikům považována za součást globální krize." Řekl Dr. Nural Cokcetin, který je hlavním autorem studie, na níž pracovala "univerzita v Sydney a také univerzita na Sunshine Coast".

"Všechny medy mají různé chutě a léčivé vlastnosti v závislosti na tom, které květy včely navštěvují. To, co dělá manuka med tak výjimečným, je extrémně vysoká úroveň stabilní antibakteriální aktivity, která je výsledkem přirozeně se vyskytujících látek v nektaru květu manuka. Jedná se o složku, která působí i proti bakteriím odolným vůči současným antibiotikům."

"Naše studie poskytuje důkaz pro naši dřívější hypotézu, že sloučenina methylglyoxal (MGO), je v australském manuka medu přítomna ve vysokých koncentracích. Prokázali jsme také, že aktivita MGO v australských manuka medech zůstala nezměněna po dobu sedmi let po stočení medu, což má neuvěřitelný význam pro prodloužení trvanlivosti výrobků z léčivého medu."

Tato zjištění jsou pro australské včelařství průlomová, protože umožňují australským včelařům těžit z lukrativního trhu s manuka medem a lékařům mají více možností při léčbě kožních infekcí a léčbě chronických i akutních zranění.

MANUKA 1717

Přestože se med používá k léčebným účelům již stovky let, rostoucí celosvětová krize rezistence vůči antibiotikům oživila zájem o jeho klinické využití. Nový Zéland je hlavním zdrojem léčivého manuka medu, ale v zemi roste pouze jeden druh manuka keře a populace včel je ohrožena roztočem Varroa.

Naproti tomu v Austrálii roste 83 z 87 známých druhů keřů manuka a na rozdíl od Nového Zélandu a zbytku světa se zde roztoči Varroa dosud nevyskytují. V Austrálii je registrováno asi 12 400 včelařů a asi 200 000 včelstev, která se používají ke komerční produkci medu. Toto odvětví produkuje až 30 000 tun australského medu ročně.

Po zveřejnění tohoto výzkumu se zvýšila poptávka po australském manuka medu a tím i jeho cena.

"Výsledky našeho výzkumu jsou vzrušující a úžasné zároveň, protože uplatnění našich výzkumných zkušeností a znalostí výrazně pomůže včelařskému průmyslu v boji proti rezistenci vůči antibiotikům," uvedla profesorka Liz Harryová, vedoucí výzkumu v rámci projektu.

"Bylo prokázáno, že manuka med ničí bakterie, když se s nimi dostane do kontaktu, ale přinejmenším stejně důležité je, aby se bakterie nestaly vůči léčivému manukovému medu rezistentní.

Tento výzkum a jeho výsledky vedou k jedinému cíli, a tím je prosperující australské včelařství, což povede k jeho upevnění na mezinárodním trhu s léčivým medem.

Australský manuka med má stejně silné antibakteriální vlastnosti jako jeho známější novozélandská odrůda, zjistili vědci z Technologické univerzity v Sydney.

Další informace: (2016) The Antibacterial Activity of Australian Leptospermum Honey Correlates with Methylglyoxal Levels [Antibakteriální aktivita australského medu z leptospermu koreluje s hladinou methylglyoxalu]. PLoS ONE 11(12): e0167780. DOI: 10.1371/journal.pone.0167780