Je možné skladovat med v hliníkových nádobách?

Skladování medu je mezi včelaři velmi důležité, ale také kontroverzní téma. Někteří včelaři skladují med v nerezových nádobách, jiní v plastových nádobách nebo v hliníkových konvích používaných v minulosti k přepravě mléka.

Je bezpečné skladovat med v hliníkových nádobách? Mnoho včelařů tvrdí, že ano. Podívejme se však na fakta.

Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky č. 1799/2003-100 ze dne 9. června 2003, kterou se vydává pátá hlava Potravinového kodexu Slovenské republiky upravující materiály a předměty určené pro styk s potravinami, se hliníkové nádoby vyrobené z hliníku a jeho slitin mohou používat pouze tehdy, pokud přicházejí krátkodobě do styku s potravinami s pH nižším než 4,5. Podle této vyhlášky se hliníkové nádoby mohou používat pouze tehdy, pokud přicházejí krátkodobě do styku s potravinami s pH nižším než 4,5.

Podle literatury se pH medu pohybuje v rozmezí 3,95 až 4,10.

Krátkodobý kontakt je zároveň ve výše uvedené vyhlášce definován jako kontakt kratší než 4 hodiny v případě tekutin a až 48 hodin v případě ostatních potravin pevné nebo pastovité konzistence.

V případě dlouhodobého styku s potravinami musí být povrch hliníkového nádobí opatřen netoxickou povrchovou úpravou.

Na základě výše uvedeného Úřad pro ochranu veřejného zdraví nedoporučuje skladování medu v hliníkových nádobách.